we gaan weer beginnen

Beste EHBO-er

In het leden menu vinden jullie het nieuwe lesrooster en de groepsindeling.

We hebben vanwege Corona diverse maatregelen genomen om de lessen veilig te kunnen geven.

  • Er staan tafels en stoelen op 1,5 meter van elkaar. Het dienstdoende bestuurslid wijst een zitplaats aan. Je loopt naar de tafel en schuift zo ver mogelijk door. We hebben een ingang en uitgang en houden ons dus aan de looprichting.
  •  
  • Bij de ingang komt een aftekenlijst. Je krijgt daar een pen en papier, en tekent bij binnenkomst de presentielijst direct af.  Het is de bedoeling dat na de les pen en papier meegaan naar huis en de les erna weer worden meegebracht.
  • Koffie en thee wordt wel geschonken, maar je moet door de uitgang naar de koffiehoek en daarna weer terug naar je eigen stoel. We gaan niet bij elkaar staan voor een praatje.
  • De lotus wordt niet benaderd.
  • De manier van lesgeven wordt in les 1 uitgelegd door Janny of Gerard.

Het is door de maatregelen niet meer mogelijk om zonder toestemming bij een andere les aan te schuiven. Probeer zo veel mogelijk op je eigen avond te komen, omdat meeste avonden vol zitten door de 1,5 meter regel.

En natuurlijk houden we ons aan de regels van de RIVM. Dus 1,5 meter afstand en niet komen wanneer je de corona symptomen hebt.

 

Samen gaat het ons lukken veilig les te geven.

 

Namens het bestuur

 

Paul Haggenburg Secretaris.