Bijscholingscursus

Informatie bijscholingscursus

De bijscholing vindt in vier groepen plaats. De groepsindeling hebben de leden samen met de ledenbrief ontvangen.

We gaan ervan uit dat je de hele bijscholingscursus volgt op de data waarop je bent ingedeeld.
Mocht de vaste avond je niet passen of een datum je niet schikken dan zoeken we in overleg een alternatief.
Neem voor afmelding van een les of overleg over een alternatief contact op met Paul Haggenburg (secretaris), bij voorkeur per email naar  secretaris@ehbo-elst.nl

Elke avond dat je aanwezig bent, moet je de presentielijst tekenen.
Het EHBO-diploma blijft geldig als je jaarlijks alle lessen van de bijscholingscursus volgt en de competenties in de praktijk worden aangetoond.
De kaderinstructeurs beoordelen je competenties in de praktijk en beoordelen of je diploma verlengd kan worden.

Alle cursusavonden beginnen om 20.00 uur en eindigen om 22.15 uur. Ze worden gegeven in ‘De Wieken’, Prinses Irenestraat 49 te Elst (Gld).
De zaal is open van 19.30 tot 22.15 uur.
We vragen jullie op tijd aanwezig te zijn, waar nodig te helpen met het klaarmaken en opruimen van de ruimte, zodat we twee uur effectief les hebben.

Bijscholingsles EHBO voor kinderen

De bijscholing Reanimatie/AED duurt een half uur langer, nl. van 20.00 tot 22.30 uur.
Deze avonden worden gegeven door gediplomeerde instructeurs.
LET OP: Hiervoor geldt een afwijkende groepsindeling! Ook deze heb je samen met de ledenbrief in september ontvangen. Deelname AED-Alert: inmiddels is er in de gemeente Overbetuwe al een flink aantal AED’s geplaatst.

Heb je interesse, meld je dan aan op een van de volgende bijscholingsavonden.
Al eerder is gevraagd om in verband met de bereikbaarheid en kostenbesparing bij het verzenden van informatie over de e-mailadressen van de leden te kunnen beschikken.

Als je twijfelt of je gegevens al bekend of nog actueel zijn, stuur dan s.v.p. per email naar  secretaris@ehbo-elst.nl met daarin je naam, adres, postcode en woonplaats en het telefoonnummer waaronder je het beste bereikbaar bent. Uiteraard geldt dit verzoek ook als je gegevens zijn gewijzigd.