Privacyverklaring

Privacyverklaring

EHBO-vereniging Elst (Gld)
p/a Poelmanstraat 13
6665 DC Driel

Functionaris gegevensbescherming EHBO-vereniging Elst (Gld) is de voorzitter, te bereiken via voorzitter@ehbo-elst.nl.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

 • Voornaam
 • Voorletters
 • Achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mail adres
 • Competenties
 • Bankrekeningnummer (uitsluitend leden van de EHBO-vereniging)
 • Examendatum (uitsluitend leden van de EHBO-vereniging)
 • Diplomanummer (uitsluitend leden van de EHBO-vereniging)
 • Registratienummer Nationale Bond (uitsluitend leden van de EHBO-vereniging)

Deze gegevens zijn niet openbaar en alleen toegankelijk voor bestuursleden die uit hoofde van hun functie toegang moeten hebben.

Gegevens die wij op de website verwerken zijn:

EHBO-vereniging Elst (Gld) streeft ernaar zoveel mogelijk informatie over de vereniging op de website te plaatsen. Op de website komen geen persoonsgegevens te staan, tenzij hiervoor toestemming is gegeven. Er  wordt vooraf toestemming gevraagd voor het maken en publiceren van foto’s op de website. Bent u van mening dat er ten onrechte een foto op de website is gepubliceerd, dan vragen wij u contact op te nemen met de functionaris gegevensbescherming.

Het bewaren van persoonsgegevens:

EHBO-vereniging Elst (Gld) bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens nodig zijn.
Zolang een EHBO-er lid is van onze vereniging, zal er met grote zorgvuldigheid worden omgegaan met de gegevens.
Indien het lidmaatschap wordt beëindigd, worden de persoonsgegevens verwijderd.
Een EHBO-er is lid van de EHBO-vereniging Elst (Gld) als hij/zij in het bezit is van een geldig EHBO-diploma van het Oranje Kruis en competent wordt bevonden.
Let wel: de instructeurs tekenen voor het wel/niet competent zijn, het bestuur heeft hier geen zeggenschap in.

 

 

Persoonsgegevens delen aan derden:

EHBO-vereniging Elst (Gld) verkoopt geen gegevens. Bepaalde gegevens worden uitsluitend gedeeld met onderstaande instanties

 1. Hulpverlening EHBO-vereniging Elst (Gld) (uitsluitend leden van de EHBO-vereniging):

Als een EHBO-er zich inschrijft voor een hulpverlening door de vereniging aan derden, dan wordt alleen de naam van de EHBO-er aan de betreffende aanvrager gegeven. Omdat tijdens een evenement communicatie tussen de aanvrager/organisatie en de hulpverlener belangrijk is en de mobiele telefoon hierbij een grote rol speelt, wordt na toestemming van de hulpverlener ook het mobiele nummer van de hulpverlener gedeeld met de aanvrager/organisator.

 1. Het Oranje Kruis (uitsluitend leden van de EHBO-vereniging):

Het Oranje Kruis geeft de EHBO diploma’s uit en bewaakt de geldigheid hiervan. Voor deze administratie is het noodzakelijk de onderstaande gegevens met hen te delen:

 • Voornaam
 • Voorletters
 • Achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • E-mail adres
 • Examendatum
 • Diplomanummer
 • Opleidingsinstituut

Privacy-verklaring Het Oranje Kruis: https://www.hetoranjekruis.nl/over-ons/.

 1. Nationale Bond EHBO (uitsluitend leden van de EHBO-vereniging):

EHBO-vereniging Elst (Gld) is aangesloten bij de Nationale Bond EHBO. Voor hun ledenadministratie is het noodzakelijk de onderstaande gegevens met hen te delen:

 • Voornaam
 • Voorletters
 • Achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • E-mail adres
 • Diplomanummer en geldigheidsduur
 • Bestuursfunctie (indien van toepassing)

Privacy-verklaring Nationale Bond EHBO: https://www.ehbonationalebond.nl.

 1. Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) (uitsluitend deelnemers aan de losse reanimatie/AED cursussen):

De Nederlandse Reanimatie Raad geeft de reanimatie-certificaten uit en bewaakt de geldigheid hiervan. Voor deze administratie is het noodzakelijk de onderstaande gegevens met hen te delen:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Geboortedatum

Privacy-verklaring de Nederlandse Reanimatie Raad: https://www.reanimatieraad.nl.

 

Gegevens inzien of aanpassen:

Verzoeken tot inzien of aanpassen van de persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan de secretaris, te bereiken via secretaris@ehbo-elst.nl (geldt voor leden van de EHBO-vereniging) of de cursuscoördinatoren van de reanimatiecurssen, te bereiken via reanimatiecursus@ehbo-elst.nl (geldt voor de deelnemers aan de losse reanimatie-/AED cursus).

September 2019, EHBO-vereniging Elst (Gld).