Privacyverklaring

EHBO- vereniging Elst (Gld.)
Prinses Irenestraat 49 Elst (leslocatie)
p/a Poelmanstraat 13

6665 DC Driel

www.ehbo-elst.nl

Functionaris gegevensbescherming EHBO- vereniging Elst (Gld) is de voorzitter en te bereiken via voorzitter@ehbo-elst.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummers
 • E-mail adressen
 • Diplomanummer
 • Bankrekeningnummer

Deze gegevens zijn niet openbaar en alleen toegankelijk voor bestuursleden (niet voor derden).

Gegevens die wij op de website verwerken zijn:

EHBO- vereniging Elst (Gld) streeft ernaar zoveel mogelijk informatie over de vereniging op de website te plaatsen.
Op de website komen geen persoonsgegevens te staan, tenzij hiervoor toestemming is gegeven.
Er wordt vooraf toestemming gevraagd voor het maken en publiceren van foto’s op de website.
Bent u van mening dat er ten onrechte een foto op de website is gepubliceerd, vragen wij u contact op te nemen met de functionaris gegevensbescherming.

Het bewaren van persoonsgegevens:

EHBO- vereniging Elst (Gld.) bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens nodig zijn.
Zolang een EHBO’er lid is van onze vereniging, zal er met grote zorgvuldigheid omgegaan worden met de gegevens.
Indien de EHBO’er zijn/ haar lidmaatschap opzegt worden de persoonsgegevens verwijderd.
Een EHBO’er is lid van EHBO- vereniging Elst (Gld) als hij/zij in het bezit is van een geldig EHBO-diploma van het Oranje Kruis en alle bijscholingslessen heeft gevolgd.
Let wel: de instructeurs tekenen voor het wel/niet competent zijn. Het bestuur heeft hier geen zeggenschap in.

Persoonsgegevens delen aan derden:

 EHBO- vereniging Elst (Gld.) verkoopt geen gegevens aan derden. De gegevens worden uitsluiten gedeeld met de volgende instanties:

 1. Hulpverlening EHBO- vereniging Elst (GLD)

Als een EHBO’er zich inschrijft voor een hulpverlening van de vereniging wordt alleen de naam aan de betreffende aanvrager gegeven. Omdat in de huidige tijd de mobiele telefoon belangrijk is voor de hulpverlening wordt er bij ieder aanvraag een coördinator aangesteld. Deze kan tijdens de inzet met uw toestemming uw telefoonnummer aan collega EHBO’er geven en vragen na de inzet de telefoonnummers van de collega`s te wissen.

 1. Het Oranje Kruis

Privacyverklaring  Oranje Kruis www.oranjekruis.nl

 1. Nationale Bond EHBO

Privacyverklaring Nationale Bond EHBO www.ehbonationalebond.nl

Gegevens inzien of aanpassen:

Wijzigingen of aanpassingen van de persoonsgegevens kunnen doorgegeven worden  aan de secretaris te bereiken via secretaris@ehbo-elst.nl  

Juni 2018 EHBO vereniging Elst (Gld).