corona crisis

Ondanks dat het Oranje Kruis, de Nationale Bond EHBO (de koepel waarbij wij zijn aangesloten) en de NRR het geven van EHBO en/of reanimatie lessen niet afraden (stand updates: eind week 11), heeft het bestuur van onze EHBO vereniging besloten dat het niet verantwoord is de lessen op dit moment voort te zetten. Daarom sluiten wij de deuren voor onze cursussen in elk geval tot en met 5 april.

De nog openstaande lessen (les 6 voor de groepen 2 en 4 en les 3 voor groep 4) zullen in overleg met de betreffende instructeurs op een ander moment worden ingepland. Mogelijk worden ook de “Stop De Bloeding – Red een Leven” lessen verschoven, het kan zelfs zijn dat we deze in het volgende lesseizoen inplannen.

Het Oranje Kruis geeft op hun website aan dat er voor het aanvraag van benodigde verlengingen 2 maanden uitstel mogelijk is. Onze secretaris Paul gaat inventariseren of we met de aanvraag van verlengingen in de problemen komen nu een paar lessen niet vóór 1-4 plaatsvinden. Indien nodig overlegt Paul met de betrokken instructeurs en het Oranje Kruis.

Wij houden als bestuur de ontwikkelingen scherp in de gaten. Mocht er aanleiding zijn tot aanpassing van bovenstaand beleid, dan zullen we ons uiteraard weer melden. Mochten jullie nog met vragen of opmerkingen zitten, meldt je dan even bij onze secretaris.

Excursie naar SEH Radboud umc

Op zaterdag 22 februari 2020 zijn we op excursie geweest naar de Spoedeisende hulp van het Radboud UMC. Hier hebben we een rondleiding gehad van Jordan de Vaan. We begonnen in de ambulancehal . Vanaf hier werd ons het SEH protocol uitgelegd. Na aankomst met de ambulance wordt gekeken of het slachtoffer geen gevaar oplevert. Naast de hal is een speciale ruimte om een so af te spoelen. De ruimte daarnaast is speciaal ingericht om met beschermende kleding een so met een mogelijk besmettelijke ziekte te behandelen. Daarna gingen we een kijkje nemen in de traumakamer. Hier werd  een van ons aangesloten aan de apparatuur volgens protocol. Daarna een kijkje in de gipskamer, KNO kamer , de familiekamer ( voor bevallen en seksueel misbruik) en een speciale onderdrukkamer voor besmettelijke ziektes. Daarna gingen we naar het helikopterdek. Als laatste een kijkje bij de CT scanner. Deze excursie was erg leerzaam, en ook gaf het een goede kijk wat er met een slachtoffer gebeurd nadat hij of zij bij ons op de EHBO post is geweest.

Foto Paul Haggenburg

Mooie resultaten EHBO examen cursisten EHBO-vereniging Elst.

Dinsdag 03 maart 2020 heeft het Oranje Kruis examens afgenomen bij onze vereniging.
De cursisten hebben de volledige opleiding EHBO (volwassen en kind) inclusief
Reanimatie & AED-gebruik gevolgd afgelopen seizoen. De opleiding wordt gegeven conform de richtlijnen van het Oranje Kruis. Wederom een mooi resultaat behaald. Alle cursisten geslaagd met de maximale score.

EHBO-vereniging Elst organiseert elk seizoen van oktober tot maart de beginnerscursus.
Totaal 12 lessen van ca. 2,5 uur en 2 carrousel avonden waarin examentrainingen worden doorlopen. De lessen worden verzorgd door docent de heer Gerard Zweers met assistentie van de heer Bert Jansen. Tijdens de lesavonden en examentrainingen maken wij gebruik van gediplomeerde LOTUSSEN, dit zijn personen die op realistische wijze ziekte- en letselbeelden naspelen. Hiermee streven wij na een hoge kwaliteit van lesgeven.

Heeft het ook uw interesse om een EHBO cursus te volgen, stuur even een mail naar cursus@ehbo-elst.nl en wij sturen u de informatie toe.