…Heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd…

Dat ook lastige tijden soms een heel mooi en eervol moment kunnen bevatten, bleek vandaag wel. Vandaag werd Bert Jansen, één van onze hulpverlenings-coördinatoren en tevens erelid van onze vereniging, door onze burgemeester verrast met een telefoontje.

Bert Jansen

Bert is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, waarvan de versierselen op een later moment tijdens een feestelijke bijeenkomst zullen worden opgespeld.

Deze eer is Bert toebedeeld voor zijn jarenlange tomeloze inzet voor de samenleving. Zo is hij voor Stichting Gehandicaptenplatform Overbetuwe (SGO) vaak te vinden in zwembad De Helster, waar hij wekelijks met heel veel enthousiasme en onuitputtelijke energie assisteert/coacht bij het zwemmen voor gehandicapten.

Uitreiking lintje

Verder assisteert hij bij de voorlichting die SGO verzorgt voor bijna alle 7e jaars basisschoolleerlingen (totaal circa 15 groepen) in de gemeente Overbetuwe. Hij  brengt verder het nieuwsblad SGO rond en is altijd inzetbaar voor evenementen, collectes en overige activiteiten.

Voor onze EHBO vereniging is hij niet alleen één van onze hulpverlenings-coördinatoren en hij vult zelf ook heel veel hulpverleningsverzoeken in.

Bert met burgemeester Patricia Hoytink-Roubos

Ook assisteert hij bij de beginnerscursus, heeft hij samen met andere EHBO-ers verschillende workshops gegeven en is hij door zijn jarenlange ervaring (EHBO diploma behaald in 1981!) een zeer gewaardeerde vraagbaak voor bestuur en leden.

Erekruis

SGO en EHBO Elst zijn samen opgetrokken bij het indienen van deze aanvraag en we zijn allemaal enorm trots dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd Bert te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

Bert, gefeliciteerd namens iedereen!